Eladná, bérbe adná, vagy korszerűsítené ingatlanát?

Segítek Önnek az energetikai tanúsítvány elkészítésében.

Mi az a tanúsítvány?​

Az energetikai tanúsítvány egy igazoló okirat, amely az épületnek, vagy önálló rendeltetési egységnek a jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza, vagyis azt, hogy az adott ingatlan mennyire jól használja fel az energiát átlagos fogyasztói magatartás mellett. 

A tanúsítvány magába foglalja az adott épület, vagy önálló rendeltetési egység határoló szerkezeteit és összesített energetikai jellemzőjét, amely tartalmazza a fűtési-, légtechnikai, melegvíz-ellátási és (lakóépületek kivételével) a világítási rendszerek fogyasztását, beleértve a rendszerek hatásfokát és önfogyasztását az egységnyi alapterületre vetítve. A kapott eredményt összeveti a jogszabályban előírt követelménnyel, amely alapján az energetikai minősítési osztályba sorolás történik.

Minden, amit a hiteles energetikai tanúsítványról tudni kell

Mikor kell energetikai tanúsítványt csináltatni?

Az energetikai tanúsítvány elkészítése a 176/2008 Korm. rendelet alapján kötelező az alábbi esetekben:

 • új épület építése esetén, legkésőbb a használatbavételi engedély megkérésekor
 • meglévő épület (önálló rendeltetési egység*: lakás, iroda)
  • adás-vételekor
  • egy évet meghaladó bérbeadásakor
 • 500 m2 -t meghaladó hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú épület esetén
 • energetikai pályázatok készítésekor
 • lakásfenntartási támogatás igénylésekor

*Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség, vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból, vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Mikor nem kell energetikai tanúsítványt csináltatni?​

Energetikai tanúsítvány elkészítése nem kötelező az alábbi esetekben:

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre
 • a hitéleti rendeltetésű épületre
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több, mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki
 • a műhely rendeltetésű épületre 

Kinek kell elkészíttetnie a tanúsítványt?

Az energetikai tanúsítványt a tulajdonosnak (bérbeadónak) kell elkészíttetnie a vevő, illetve a bérlő részére. A tanúsítványt legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig el kell készíttetni.

Meddig érvényes a tanúsítvány?

A tanúsítvány 10 évig érvényes.

Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, illetve bérbeadás történik. Ezzel a korábban kiállított tanúsítvány hatályát veszti.

Mi az a hiteles energetikai tanúsítvány?

Hiteles energetikai tanúsítványnak csak az tekinthető, amely az Országos Építési Nyilvántartásba feltöltött és ezáltal egyedi azonosító kóddal rendelkezik. Ezt nevezzük HET számnak, mely 3 betűből és 8 számjegyből áll.

A hiteles energetikai tanúsítvány az alábbiakat tartalmazza:

 • az ingatlan és a megrendelő adatait
 • az ingatlan energetikai osztályba sorolását
 • az ingatlan energetikai jellemzőit, követelményértékeit
 • a tanúsító adatait
 • a tanúsítvány egyedi kódját
 • a tanúsítvány egyedi QR kódját (egyedi védelmet biztosít, az esetleges hamisítás ellen)
 • az ingatlanról készült fotót
 • korszerűsítési javaslatot
 • hitelesítés dátumát
 • a tanúsító hiteles aláírását

A hiteles energetikai tanúsítvány esetenként 8-25 oldal is lehet. Ez függ az épület milyenségétől, kialakításától. A tanúsítónak az elkészült, kóddal ellátott, aláírt tanúsítványhoz csatolnia kell a számítás menetét igazoló munkarészt, valamint kötelezettsége, hogy korszerűsítési javaslatot tegyen az ingatlanra irányulóan.  A tanúsító  a komplett tanúsítványt az átadástól számítottan köteles 10 évig megőrizni.

Kérdése van?

Írjon nekem, hamarosan felveszem Önnel a kapcsolatot.